ULUSAL BILGI GÜVENLIGI TESKILATI VE GÖREVLERI HAKKINDA
KANUN TASARISI TASLAGI

BIRINCI BÖLÜMAmaç, Kapsam ve Tanimlar Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amaci; ulusal güvenligi ilgilendiren bilgilerin korunmasi, Devletin bilgi güvenligi faaliyetlerinin gelistirilmesi, gerekli politikalarin üretilmesi ve belirlenmesi, kisa ve uzun dönemli planlarin hazirlanmasi, kriter ve standartlarinin saptanmasi, ihracat ve ithalat izinlerinin ve sertifikalarinin verilmesi ,bilgi sistemlerinin teknolojiye uyumunun saglanmasi, uygulamanin takip ve denetimi kamu ve özel kurum ve kuruluslarin arasinda koordinasyonun saglanmasi amaciyla bir teskilatin kurulmasi ve görevlerine iliskin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Kanun, ulusal güvenligi ilgilendiren bilgiye islem yapan kamu ve özel kurum ve kuruluslari ile yerel yönetimleri, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslarini, üniversiteleri, bu yerlerde çalisan personeli, diger tüzel ve gerçek kisileri, bilgi güvenliginden faydalananlari ve faydalanacak durumda olanlari kapsar.

Tanimlar

Madde 3- Bu kanunda geçen deyimlerden;
a) Ulusal Bilgi Güvenligi; Ulusal güvenligi ilgilendiren, yetkisiz ellere geçtigi taktirde devletin güvenligini tehlikeye sokabilecek veya devlet aleyhine kullanilabilecek her türlü bilgiyi, üretim, kullanim ,islenme saklanma ,nakledilme ve imha sirasinda yetkisiz kisilerin erisimine ve olasi her türlü fiziksel ve elektronik müdahaleye karsi korumaya; bilgiye erisim ve kullanima ait usulleri açik sekilde belirlemeye ve bilgiyi gerektiginde hazir bulundurmaya yönelik tedbirleri,

b) Haberlesme Güvenligi: Ulusal güvenligi ilgilendiren bilginin özellikle telekomünikasyon kanallarindan gönderilmesi sirasinda yetkisiz kisiler tarafindan elde edilmesinde ve içeriginin açiga çikarilmasina ve diger her türlü müdahaleye karsi alinan tüm tedbirleri,

c) Fiziki Güvenlik: Ulusal güvenligi ilgilendiren bilgiyi ihtiva eden ya da bu bilgiye islem yapan cihaz, malzeme ve tesisi, yetkisiz kisilerin erisimine karsi korumak üzere alinan fiziksel tedbirleri,

d) Personel Güvenligi. Ulusal güvenligi ilgilendiren bilgiye yalnizca yetki verilen kisilerin, bilmeleri gerektigi oranda erisebilmeleri için alinan tüm tedbirleri,

e) Teknik Güvenlik: Yurt içinde ve yurt disinda personel,araç,donanim ve binalarda dinleme ve gözetleme amaciyla yapilan teknik yerlesmelere karsi alinan tüm güvenlik tedbirlerini,

f) TEMPEST:Tüm elektronik teçhizattan ve bunlarin kurulusundan iletkenlik ve isima yoluyla istem disi yayilan bilginin önlenmesine iliskin alinan tedbirleri,

g) Güvenlik hali: Bilginin güvenliginin bilerek veya istenmeyerek yapilan herhangi bir islem nedeni ile tamamen ya da kismen ortadan kaldirilmasini,
h) Kripto: Birbirleriyle haberlesen iki tarafin ,haberlesmesi esnasinda üçüncü tarafa bilgi sizdirmamak amaciyla bilginin gizlenmesini saglayan sistemleri,
i) Kriptoloji:Kriptografi ve kripto analiz konulari ile ilgilenen bir bilim dalini,
j) Kripto Sistemleri: Sifreleme ve sifre çözme etkinliklerinden birisini veya ikisini birden yerine getirmeye yarayan, bu sistemler kapsaminda veri iletisimi de dahil olmak üzere her türlü iletisim sistemlerinde kullanilan sistemleri
k) Kriptografik Algoritma: Bir bilginin gizlenmesi için yapilan matematiksel bir islemi,
l) Ulusal Bilgi Agi: Kamu ve özel kuruluslarda ulusal güvenligi ilgilendiren bilgiye islem yapan mevcut terminalleri, bilgi teatisi maksadiyla birbirine baglayan agi,
m) Üst Kurul: Ulusal Bilgi Güvenligi Üst Kurulunu
n) Kurum: Ulusal Bilgi Güvenligi Kurumu Baskanligini, ifade eder


IKINCI BÖLÜM


Kurulus ve Görevler
Kurulus
Madde 4- Ulusal bilgi güvenliginin saglanmasi amaciyla basbakanliga bagli Ulusal Bilgi Güvenligi Üst Kurulu ile tüzel kisilige sahip katma bütçeli Ulusal Bilgi Güvenligi Kurumu Baskanligi kurulmustur. Ulusal Bilgi Güvenligi Üst Kurulu Madde 5- Ulusal Bilgi Güvenligi Üst Kurulu ; Ulusal bilgi güvenligi alaninda genel direktif organi olup, basbakanin baskanliginda; Adalet,Milli Savunma,Içisleri,Disisleri,Ulastirma,Sanayi ve Ticaret Bakanlari ile Milli Güvenlik Kurulu genel sekreteri, Genel Kurmay Muharebe Elektronik ve Bilgi Sistemleri Baskani,Milli Istihbarat Teskilati Müstesari, Türkiye Bilimsel Ve Teknik Arastirma Kurumu ile kurum baskanindan olusur. Basbakanin katilmadigi hallerde üst kurula, Adalet Bakani baskanlik eder. Üst kurulun daimi üyeleri tarafindan ihtiyaç duyuldugu hallerde, diger bakanlar ile kamu ve özel kurum ve kuruluslarinin temsilcileri de üst kurul toplantilarina katilabilir. Üst Kurulun toplanti yeter sayisi daima üyelerin üçte ikisidir. Kararlar, toplantiya katilan daimi üyelerin oy çoklugu ile alinir. Toplantilara katilmalari uygun görülen diger kisilerin oy hakki yoktur. Üst Kurul, Nisan ve Ekim aylarinda olmak üzere, yilda iki defa olagan olarak toplanir. Üst Kurulun gündemi, Basbakan tarafindan belirlenir. Basbakan, daimi üyelerden birisinin talebi üzerine, Üst Kurulu olaganüstü toplantiya çagirabilir.
Üst Kurulun sekreterya hizmetleri, kurum tarafindan saglanir.
Ulusal bilgi güvenligi kurumu baskanligi
Madde 6- Ulusal Bilgi Güvenligi Kurumu Baskanliginin teskilati, asagida isimleri belirtilen ana hizmet birimlerinden olusur:
a) Plan Program ve Koordinasyon Daire Baskanligi, b) Bilgi Güvenligi Daire Baskanligi, c) Kriptoloji Daire baskanligi, d)Bilgi Destek Daire Baskanligi, e)Denetleme ve Bilgilendirme Daire Baskanligi, Kurumun danisma birimi, Uluslararasi Iliskiler ve Hukuk Müsavirligi; yardimci birimleri ise, Ulusal Bilgisayar Güvenligi Merkezi Müdürlügü ve Genel Sekreterliktir. kurumun teskilati Ek'li cetvelde gösterilmistir. Ulusal bilgi güvenligi üst kurulunun görevleri
Madde 7- Ulusal Bilgi Güvenligi Üst Kurulunun görevleri asagida belirtilmistir:
a)Ulusal bilgi güvenligine yönelik tehdidi degerlendirmek, ulusal bilgi güvenligi siyasetinin tayini, tespiti ve uygulamasiyla ilgili kararlari almak ve kuruma bu konuda direktif vermek,
b)Tespit edilen ulusal bilgi güvenligi siyasetine iliskin kararlar dogrultusunda yapilan uygulamalari incelemek, degerlendirmek ve yönlendirmek,
c)Ulusal bilgi güvenligine iliskin mevzuat degisikligi tekliflerini degerlendirmek.

Ulusal Bilgi Güvenligi kurumu Baskanliginin Görevleri


Madde 8- Ulusal Bilgi Güvenligi kurumu Baskanliginin görevleri asagida belirtilmistir:
a) Ulusal bilgi güvenligine karsi yurt içi ve yurt disi tehdidin tespit edilmesini saglamak, gerekli tedbirleri almak ve alinmasini saglamak,
b)Ulusal bilgi güvenligi sistemini olusturmak için politika, konsept, ilke, standart ve usulleri tespit etmek ve gelistirmek,
c)Ulusal bilgi güvenliginin saglanmasina esas olarak bilginin gizlilik, bütünlük ve kullanima hazir olmasini saglayacak tedbirleri belirlemek, uygulamak, uygulanmasini saglamak ve kontrol etmek, ç)Ulusal bilgi güvenligi risk yönetimi ve degerlendirmesini yapmak ve yapilmasini saglamak,
d)Ulusal bilgi güvenligi alt yapisini korumak maciyla gerekli görülecek ulusal bilgi güvenligi sistemi esaslarini tespit ederek kurmak ve gelistirmek,
e)Ulusal bilgi güvenligi sisteminin mimarisinin olusturulmasinda caydirma, koruma, ikaz, tespit, onarim ve tedbir unsurlarini belirlemek,
f)Ulusal bilgi güvenligi ile ilgili uluslararasi mevzuat ve teknolojideki gelismeleri takip etmek,
g)Güvenlik hassasiyeti gösteren personel, yazilim, donanim, kripto, iletisim ortamlarini ve iletisim aglarini her türlü tehdit kaynagina karsi maliyet etkin tedbirlerle koruma altina alinmasin saglamak, bu tedbirleri uygulamaya sokmak ve kontrol etmek,
h) ulusal bilgi güvenligine iliskin güvenlik kategorilerini ve sistemin minimum güvenlik ihtiyaçlarini belirlemek, uygulamasini saglamak,
i) Tüm gizlilik dereceli ve tasnif disi hassas bilgiye islem yapacak birimler ve sebekeler için onay vermek,
i) ulusal güvenligi ilgilendiren bilgiye islem yapacak donanim ve yazilim ihtiyaçlarina ait güvenlik degerlendirmesini yapmak ve degerlendirilmis ürün listelerini hazirlamak ve yayimlamak,
j) Haberlesme güvenligi sistemlerinin tehdit analizi ve hassasiyet degerlendirmelerini yapmak, k)hassas ve gizlilik dereceli bilgiyi korumak üzere, anahtarlama materyali üretim esaslarini belirlemek,
l) TEMPEST standartlarini hazirlamak ve onay islemlerini gerçeklestirmek,
m) Kripto sistemlerinde kullanilacak materyal ve anahtarlari üretecek teçhizati onaylamak, kripto anahtarlarinin dagitilmasina iliskin standartlari ve yöntemleri belirlemek ve denetlemek,
n)Ulusal bilgi güvenligi gerekleri, ihtiyaçlar, ticaret ve gizlilik arasinda uygun bir denge kurarak kriptolojik malzemelerin ihracat ve ithalatiyla ilgili Genelkurmay Baskanligi ve Disisleri Bakanligi'nin uygun görüsleri alinarak gerekli lisanslari vermek,
o)Ulusal bilgi güvenligi ile ilgili mevzuat degisikliklerine iliskin teklifleri Üst Kurula sunmak, ö) Bilgi çaginin gerektirdigi çagdas güvenlik tedbirlerini belirleyerek Üst Kurula teklif etmek,
p)Üst Kurulun almis oldugu karar ve direktifleri uygulamak,
r) Ulusal bilgi güvenligi amaciyla, Genelkurmay Baskanligi ve Disisleri Bakanligi ile koordineli olarak diger ülkelerle ve uluslararasi kuruluslarla isbirligi yapmak, Sistemlerin, nihai sistem güvenlik kriterlerini belirlemek ve onay islemlerini yapmak.
s) Ulusal bilgi güvenligi konusunda egitim standartlarini belirlemek, plan ve programlari yapmak,
t) ulusal bilgi güvenligi konusunda arastirma ve gelistirme faaliyetlerini saglamak,
u) Kamu ve özel kurum ve kuruluslar için gizlilik dereceli bilgi veya kripto cihazlarina iliskin her türlü yetki belgesi (klerans) düzenlemek ve onay yöntem ve usullerini belirlemek, uygulanmasini saglamak, ü) Ulusal bilgi güvenligi konusunda üretim yapan kamu ve özel kurum ve kuruluslarini bir program çerçevesinde denetlemek ve üretilen ürünleri onaylamak.

Uluslararasi Iliskiler ve Hukuk Müsavirligi


Madde 9- Uluslararasi Iliskiler ve Hukuk Müsavirligi, Kurum Baskanina dogrudan bagli olup görevleri asagida belirtilmistir :
a) Uluslararasi Bilgi Güvenligi politikasinin olusturulmasinda uluslararasi iliskileri ve gelismeleri takip etmek, degerlendirmek, koordine etmek ve önerilerde bulunmak, gerekli kanun tasarisi taslaklarini hazirlamak,
b) Ulusal bilgi güvenligi konusunda Kurum tarafindan hazirlanan veya Basbakanlik, Bakanliklar ve kuruluslardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik Taslaklarini hukuki açidan inceleyerek, görüs bildirmek,
c) Ulusal Bilgi Güvenligine iliskin konularda altyapi temina modelinin olusturulmasi ve altyapinin güvenirliginin saglanarak kullanima hazir tutulmasi için gerekli yasal düzenlemeleri ve sözlesmeleri hazirlamak,
d) Bireysel mahremiyeti koruma ve birey için gerekli kamu bilgisine erisimi saglayici yasal düzenlemeleri belirlemek,
e) Uluslararasi Bilisim güvenligine iliskin suçlarin mevzuatimizda yer almasi için gerekli kanun tasarisi taslaklarini hazirlamak,
f) 4353 sayili kanun hükümlerine göre adli ve idari davalara iliskin gerekli bilgileri hazirlamak, Maliye Bakanligi Bashukuk Müsavirligi ve Muhakemat Genel Müdürlügünü ilgilendirmeyen idari davalarda kurumu temsill etmek,
g) Uluslararasi Bilgi Güvenligi tehdide ugradigi hallerde ekonomik kisitlama, diplomatik yanit gibi tedbirlerin kullanimini Disisleri Bakanligi ve ilgili Bakanliklarla koordine etmek ve önerilerde bulunmak,
h) Kurum tarafindan verilen diger görevleri yapmaktir.

Ulusal Bilgi Güvenligi Merkezi

Madde 10- Ulusal Bilgi güvenligi merkezinin görevleri asagida belirtilmistir :
a) Güvenli bilgi sistemlerinin genis bir sekilde, kullanimini tesvik etmek,
b) Endüstri ve Kamu tarafindan gelistirilmis sistemlerin, teknik koruma yeteneklerini degerlendirmek,
c) Bilgi güvenligi konusunda faaliyet gösteren, kamu ve endüstri Gruplarinin teknik destegini saglamak,
d) Bilgi sistemlerinin degerlendirilmesi için, gerekli teknik kriterleri gelistirmek,
e) Ticari Sistemleri degerlendirmek,
f) Bilgisayar ve Ag Güvenlik teknoloji arastirmalarini icra ve yönlendirmek,
g) Güvenli Bilgi Sistemlerini gelistirme ve test etmede kullanmak için, gerekli modifikasyon ve analiz techizatini gelistirmek ve bilisim emniyetini saglamak,
h) Bilgi güvenligi sahasinda egitim vermek,
i) Kamu ve Endüstrinin diger bölümlerine bilgi güvenlik bilgisini dagitmak,
j) Tehdidin türüne göre gelistirilen karsi tedbirleri gerektiginde uygulamaya koymak,

Genel Sekreterlik

Madde 11- Genel Sekreterligin Görevleri Asagida Belirtilmistir :
a) Kurum Baskaninin resmi ve özel yazismalarini yürütmek,
b) Kurumun idari, bakim-onarim ve idame hizmetlerine iliskin görevlerini yürütmek,
c) Kurumun maliye ve satin alma hizmetlerini saglamak,
d) Kurumun güvenlikle ilgili hizmetlerini yürütmek,
e) Üst Kurulun sekreteryasini yapmak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ANA HIZMET BIRIMLERI VE GÖREVLERI

Plan, Program ve Koordinasyon Dairesi Baskanligi

Madde 12- Plan, Program ve Koordinasyon Dairesi Baskanliginin Görevleri asagida belirtilmistir :
a) Telekomünikasyon ve Bilgi sistemleri ortamindaki degisimlere uyum saglayacak Ulusal bilgi güvenligi politikasinin olusturulmasi için gerekli verileri hazirlamak, prensipleri belirlemek,
b) Ulusal Bilgi güvenligi ile ilgili olarak görev alanina iliskin planlama ve programlama faaliyetlerinde bulunmak, gerekli mevzuati düzenlemek,
c) Ulusal Bilgi güvenligi altyapi esaslarini ortaya koymak yapilmis olan risk analizleri neticelerine göre altyapiyi iyilestirici tedbirleri belirlemek
d) Uyusum standartlari ve kriterlerini ortaya koymak,
e) Ulusal Bilgi güvenligi konusunda bilgilendirme ve egitim faaliyetlerini planlamak,
f) Kamu ve özel sektöre Ulusal bilgi güvenligine iliskin danismanlik ve teknik yardim saglamak,
g) Kurumun personel faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,
h) Ulusal Bilgi Güvenligi Baskanliginin bütçe düzenleme faaliyetlerini yürütmektir.

Bilgi Güvenlik Dairesi Baskanligi

Madde 13- Bilgi Güvenlik Dairesi Baskanliginin Görevleri asagida belirtilmistir :
a) Ulusal bilgi Güvenligi ihlallerine karsi alinacak tedbirleri belirlemek, ihlallere karsi gerekli tedbirleri almak ve ilgili makamlarla koordineli olarak uygulanmasini saglamak,
b) Ulusal Bilgi güvenligi açisindan Personel güvenligine, fiziki güvenlige ve donanim ve yazilim güvenligine iliskin usul, kriter ve prensipleri belirleyerek dökümantasyonunu hazirlamak,
c) Kurumun , ulusal bilgi agi TEMPEST, haberlesme güvenligi ve teknik güvenligine iliskin usul, kriter ve prensiplerini belirleyerek dökümantasyonunu hazirlamak,
d) Elektronik kripto disinda ihtiyaç duyulacak kod ve parola sistemlerini belirlemek, gelistirmek ve üretmek,
e) Iletisim ortamlari , donanim ve aglar için tehdidi ve zafiyeti dikkate alarak risk analizleri yapmak, ve risk yönetim usullerini belirlemek, risk analizleri sonucunda belirlenmis koruyucu tedbirleri uygulamaya koymak,
f) Yazilim Güvenlik, kriter ve standartlarini belirlemek,
g) Ulusal ve uluslararasi iletisim aglarina iliskin olarak ulusal bilgi güvenligi açisindan güvenlik, usul, kriter ve prensipleri belirlemek, dökümantasyonunu sagllamak,
h) Güvenlik denetimlerine ilgi alani itibariyle katilmak, alt kurulara sekreterya hizmeti vermek ve görev alanina iliskin mevzuat degisikliklerine iliskin teklifleri hazirlamaktir.

Kriptoloji Dairesi Baskanligi


Madde 14- Kriptoloji Dairesi Baskanliginin görevleri asagida belirtilmistir :
a) Kriptografik algoritma ,ihtiyaçlarini belirlemek, üretiminin denetimini yapmak ve kütüphanesini olusturmak,
b) Kripto cihaz ve kriptografik bilginin ihracat ve ithalatinda Genel Kurmay baskanligi, Disisleri Bakanligi ve gerektiginde ilgili diger bakanliklarla koordineli olarak esas ve usulleri belirlemek, lisans belgesi vermek,
c) Risk analizleri ve risk azaltma planlari yapmak , kabul edilebilir riski tespit etmek,
d) Kripto merkezlerinin saglamasi gereken kriterlerini ve denetleme usul ve esaslarini belirlemek, denetleme raporlarini degerlendirerek onay vermek, kripto anahtar üretimi ve dagitimini yapmak, gerektiginde kurum ve kuruluslara kendi kripto anahtar üretimi ve dagitimi konusunda yetki vermek,
e) Gizlilik derecesiz uygulamalarda da kripto kullanim esaslarini belirlemek, uygulamalari tesvik etmek ve denetlemek
f) Kripto cihaz ve dökümantasyonu için, kripto saymanlik, isletme, bakim ve onarim usullerini belirlemek,
g) Kripto ihlallerine karsi alinacak tedbirleri belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,
h) Her tür kriptografik yöntem ve teçhizata iliskin sertifikasyon ve onay usullerini belirlemek,
I) Kripto hizmetlerinde çalistirilacak personele kripto yetki belgesi verilmesi esas ve usullerini belirlemektir.

Bilgi destek dairesi baskanligi


Madde 15- Bilgi Destek Dairesi Baskanliginin görevleri asagida belirtilmistir; a) Ulusal bilgi güvenligi altyapisina karsi iç ve dis tehdidi teshis etmek, tanimlamak, genel tehdit degerlendirilmesi yapmak ve Üst Kurula sunmak, b) Ulusal bilgi güvenligine karsi tehdidin teknik özelliklerini ve muhtemel etkilerini belirlemek, karsi tedbirleri gelistirmek, c) Istihbarat üreten kurum ve kuruluslar ile bilgi güvenligine iliskin istihbarat bilgisi degisimi için protokoller yapmak, d) Mevcut ve tasarlanan iletisim ortamlari, donanim ve aglar için tehdidi ve zafiyeti dikkate alarak risk analizleri yapmaktir.

Denetleme ve degerlendirme dairesi baskanligi


Madde 16- Denetleme ve Degerlendirme Dairesi Baskanliginin görevleri asagida belirtilmistir;
a) Ulusal bilgi güvenligi açisindan kripto, bilgi güvenlik ve TEMPEST denetleme kriter ve usullerini belirlemek ve gelistirmek, b) Kripto denetleme programlarini hazirlamak, kripto merkezlerinin kriterlere uygunlugunun denetlemesini saglamak, gerektiginde denetlemek ve denetleme raporlarini degerlendirmek, c) Ulusal bilgi güvenligi sistemlerine karsi yapilan saldirilari ve güvenlik ihlallerini degerlendirmek, d) Egitim, ögretim ve biçimlendirme ihtiyaçlarini tespit etmek, e) Genel degerlendirme raporu hazirlayarak Üst Kurula sunmak, f) Iletisim ortamlari, sebeke, yazilimlara ait güvenlik sistemleri ile ilgili denetleme usul ve kriterlerine belirlemek, gelistirmek, denetleme yapilmasini saglamak, gerektiginde denetlemek ve denetleme raporlarini degerlendirmek, g) TEMPEST standartlarini hazirlamak ve onay islemlerini gerçeklestirmek, h) Ulusal bilgi güvenlik alt yapisina ait sistemlerin nihai sistem güvenlik kriterlerini belirlemek ve onay islemlerini yapmak.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çesitli Hükümler

Gizlilik dereceleri


Madde 17- Bilgi güvenliginin saglanmasindan kullanilacak gizlilik dereceleri ile hangi makam tarafindan ne sekilde verilecegi hususlari Kurum tarafindan çikartilacak yönetmelikte düzenlenir.
Kamu ve özel kurum ve kuruluslarinin yükümlülügü
Madde 18- Tüm kamu ve özel kurum ve kuruluslari, ulusal güvenligi ilgilendiren bilginin korunmasi için kendi idari yapilari içerisinde gereken organizasyonu kurmak veya degisiklikleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak konusunda sorumludurlar.
Ulusal bilgi güvenligi, tüm kamu ve özel kurum ve kuruluslarda bir bütün olarak degerlendirilir ve gerekli koordinasyon Kurum tarafindan saglanir. Bu amaca yönelik tüm kaynaklar yerinde, zamaninda ve en etkin bir sekilde kullanilir. Kamu ve özel kurum ve kuruluslari, Kurum tarafindan bu Kanunun uygulanmasina iliskin olarak yayimlanan esas ve usullere uymak zorundadir.
Kurum, gerekli gördügü ulusal bilgi güvenliginin saglamaya iliskin bilgileri, bu Kanun kapsamina giren kamu ve özel kurum ve kuruluslardan dogrudan istemeye yetkilidir. Bu konuda istenen gizlilik dereceli her türlü bilgi, makam onayi ile en kisa zamanda verilir.
Özel kanunlardaki hükümler saklidir.
Kisi ve kurumlarin hizmetlerinden yararlanma
Madde-19 Genel ve katma bütçeli idareler, kamu iktisadi tesebbüsleri ile bunlara bagli kuruluslar ve müesseselerde çalisanlar, Kurumda sözlesmeli olarak istihdam edilebilirler. Bu personel kurumundan ayliksiz izinli sayilir. Izinli olduklari sürece memuriyetleri ile ilgili özlük haklari devam ettigi gibi bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katilir. Kurumda çalistiklari sürece bunlarin sicilleri Kurum tarafindan verilir ve bu sicillere göre kendi kurum ve kuruluslarinca terfileri yapilir. Bu personelin, çalisma usul, esas, ücret ve sayilarina iliskin hususlar, Bakanlar Kurulu Karariyla tespit edilir. Ancak bu personelin ayliklari, hiçi bir halde kendi kurum ve kuruluslarinda aldiklari ayliklardan az olamaz.
Birinci fikrada belirtilen kurum ve kuruluslarda görevli personel, gerektigi hallerde aylik, ek gösterge, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diger mali ve sosyal hak ve yardimlari kendi kurumlarinca ödenmek tabi olduklari kanun hükümleri çerçevesinde geçici olarak Kurumda görevlendirilebilirler.

Kadrolar ve personel


Madde 20- Kadrolarin tespit, ihdas, kullanim ve iptali ile kadrolara ait diger hususlar, 190 sayili Genel Kadro ve Usulü Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.
Kurumda baskan, baskan yardimcilari, hukuk müsavirleri, daire baskanlari, sube müdürleri, mühendisler ve yüksek ögrenim görmüs olanlar, kadro karsilik gösterilmek kaydiyla 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu ve diger kanunlarin sözlesmeli personel hakkindaki hükümlerine bagli olmaksizin sözlesmeli olarak çalistirilabilir. Kurumda baskan, baskan yardimcilari ve daire baskanlari olarak atanacak personelde bu sahada en az lisans düzeyinde egitim yapmalari ve kamu kurum ve kuruluslarinda Kurumun ilgi alanini olusturan görevlerde en az 10 yil görev yapmis olmalari sarti aranir.
Bu sekilde çalistirilacak sözlesmeli personelin sayisi, sözlesme usul ve esaslari Basbakanlikça tespit edilir. Sözlesme ile çalistirilacak personel, istekleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandigi ile ilgilendirilir.

Atama


Madde 21- Kurum Baskani, baskan yardimcilari, birinci hukuk müsaviri ve daire baskanlari sözlesmeli olarak çalistirilmadiklari takdirde, haklarinda 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun istisnai memuriyete iliskin hükümleri uygulanir. Bunlardan Baskan, Basbakan'in onayi ile; diger personel ise, Baskanin onayi ile atanir.


Sözlesme ile arastirma, etüd, proje ve program yaptirma


Madde 22- Kurumun hizmetlerine iliskin arastirma, etüd, proje ve program isleri, üniversiteler ile gerçek ve tüzel kisilere sözlesme ile yaptirilabilir.
Kurumun gelirleri
Madde 23- Kurumun gelirleri asagida belirtilmistir; a) Genel bütçeden yapilacak hazine yardimi b) Döner sermaye gelirleri
Döner Sermaye Isletmesi
Madde 24- Kurumda, bu Kanunda öngörülen faaliyet temel ve sürekli görevlere bagli olarak ortaya çikan üretim ve hizmet fazlasinin degerlendirilmesi amaciyla döner sermaye isletmesi kurulabilir.
Döner sermaye isletmesinin sermaye limiti 2.5 trilyon Türk Lirasidir. Tahsis edilen sermaye miktari, Maliye Bakanliginin uygun görüsü üzerine Bakanlar Kurulunca on katina kadar artirilabilir. Bu suretle artirilan sermaye, elde edilen gelirle karsilanir.
Döner sermaye, Basbakanlik bütçesine konulan ödenekle, Hazinece verilecek ayni yardimlar, döner sermaye gelirinden elde edilecek karlar, bagis ve yardimlardan olusur.
Ödenmis sermaye tutari, tahsis edilen sermaye tutarina ulastiktan sonra elde edilen karlar, hesap dönemini izleyen yilin Subat ayi sonuna kadar Hazineye gelir kaydedilmek üzere Kurum saymanligina yatirilir.
Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdigi giderler ile Bütçedeki ödenekten karsilanamayan kiralama, satin alma, araç, gereç, arastirma ve benzeri diger ihtiyaçlar döner sermayeden karsilanir.
Döner sermaye isletmesinin faaliyet alanlari, gelir kaynaklari, mali ve idari islemlerine iliskin usul ve esaslar Maliye Bakanligi ile Sayistay'in görüsleri alinarak hazirlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Döner sermaye isleri 1050 ve 832 sayili Kanunlarin vizeye iliskin hükümlerine tabi degildir. Ancak gelir ve giderler için bütçe yili sonundan itibaren 3 ay içinde düzenlenecek yillik bilançolar ve ekleri gelir ve gider belgeleri ile birlikte Sayistay Baskanligina, tasdikli birer sureti de Maliye Bakanligina gönderilir.

Ceza Hükmü


Madde 25- Kamu ve özel Kurum kuruluslarin yöneticisi durumunda olan personelden, bu kanunun 18.maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler, bu fiilleri baska bir suça vücut verse bile ayrica bir yildan bes yila kadar hapis cezasi ile cezalandirilirlar. Failin bu fiilden kendisi veya bir baskasi yararina bir menfaat temin etmesi veya fiilin bir zarara sebebiyet vermesi halinde hapis cezasi iki yildan az olamaz.
Geçici Madde- 1- Üst Kurul ile Kurumun çalisma usul ve esaslari dairelerin alt birimlerinin kurulus ve görevlerine iliskin usul ve esaslar, Döner sermaye isletmesine iliskin usul ve esaslar ile Kanunun uygulanmasinda ihtiyaç duyulacak usul ve esaslar, Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren bir yil içinde Kurum tarafindan hazirlanacak ve Bakanlar Kurulu karariyla yürürlüge konulacak yönetmeliklerde gösterilecektir.
Geçici madde 2- Ekli (1) sayili listede belirtilen kadrolar ihtas edilerek 190 sayili Kanun hükmünde Karanamenin (1) sayili cetveline " Ulusal Bilgi Güvenligi Üstkurulu ileUlusal Bilgi güvenligi Kurumu Baskanligi" bölümü olarak eklenmistir.
Geçici Madde 3- Bu Kanunun kabulu ile asgari ihtiyaçlari karsilayacak çekirdek kadro ile faaliyete geçirilecek kendi ihtiyaçlari dogrultusunda azami üç yil içinde nihai teskilatini kuracaktir.
Yürürlük
Madde 26- Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
Madde 27- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


EK-A DEVAMI EK (1) SAYILI CETVEL
ULUSAL BILGI GÜVENLIGI KURUMU BASKANLIGI TESKILATI

i)BASBANLIK	
Baskan	 

ii)DANISMA BIRIMLERI	

Uluslararasi Iliskiler ve Hukuk  Müsavirligi	

iii) ANA HIZMET BIRIMLERI	

1.Plan Program ve Koord. D.Bsk.ligi      
2.Bilgi Güvenlik D.Bsk.ligi	
3.Kriptoloji D.Bsk.ligi	
4.Bilgi Destek D.Bsk.ligi
5.Denetleme ve Degerlendirme D.Bsk.ligi

iv) YARDIMCI BIRIMLER


1.UlusalBilgisayarGüvenlik Merkezi Müdürlügü
2.Genel SekreterlikGENEL GEREKÇEGünümüzde bilgi; tarih boyunca oldugundan süratle iletilmekte, buna bagli olarak da üretilen bilginin saklanmasi, kullanilmasi, bir yerden diger bir yere nakledilmesi ve imhasi için klasik usullerin disinda, gelisen teknolojiden sonuna kadar yararlanma geregi ortaya çikmistir. Teknolojiye ve bilgiye olan bu bagimlilik, ülkeleri, bilginin korunmasi için yeni usuller gelistirmeye ve yasal düzenlemeler yapmaya mecbur birakmistir.
Bilgi teknolojisine giderek artan bagimliligin sonucu olarak, merkezi kontrol, devlet yönetimi, ekonomik ve toplumsal hayatin her yönünün ortak bileseni bilgi altyapisinin kötü niyetli kisilere, terörist faaliyetlere ve dogal afetlere karsi korunmasi önem kazanmistir. Kamu ve özel kurum ve kuruluslarin kendi yapilarina uygun farkli bir güvenlik önlemleri almalari ve bu konuda ulusal bir politikanin olmayisi, Ülkemizin ulusal güvenligini hassas hale getirmektedir. Bilgi güvenligi konusundaki ulusal politika ile; motivasyonlari ve görev alanlari farkli olan kamu ve özel sektörün, gerek kendi islerinde, gerekse karsilikli iliskilerinde her türlü tehdit ve hassasiyete karsi bilgi güvenligini tam olarak saglayacak ilke ve önceliklerin tespiti gerekmektedir.
Ulusal bilgi güvenligine yönelik tehdidin ulusal bilgi altyapimizi etkilemek, zarar vermek ve taarruz etmek için birçok farkli seçenegi vardir. Altyapiya karsi saldirilar teknik yeteneklerden, motivasyona kadar birçok degisiklik arz ederek, veri tabanini karistirmasi veya programlarin uygulamalarini bozma yada fiziksel olarak yok edecek biçimde çatisma seviyesine (baris, kriz ve savas) uygun olarak yapilir. Nispi baris periyodu sirasinda dahi tehdidin, degisik seviyelerde devamli olarak mevcut oldugunu unutmamak gerekir. Tehdidin kaynaklari bireylerden (muhbir ve yetkisiz kullanicilar) karmasik ulusal organizasyonlara (yabanci istihbarat servisleri ve askeri istihbarat unsurlari) kadar genis bir yelpaze olarak ortaya çikmaktadir. Bu gruplar arasindaki sinirlar belirsiz oldugundan, genellikle olayin kaynagini tespit etmek oldukça zordur.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal ve ekonomik güvenligini etkileyen ulusal bilgi altyapisinin bugünkü haliyle güvenirlik ve hizmete hazir olma kriterleri açisindan ihtiyaçlari tam olarak karsilamadigi degerlendirilmektedir. Altyapinin tehtide ve hassasiyetlere karsi yetersiz olusu, altyapida muhtemel kesintilere ve olabilecek kötü niyetli saldirilara karsi hassasiyeti arttirmaktadir. Bu nedenle, bu tür tehtidleri ortaya çikarmak ve gerekli önlemleri almak üzere merkezi bir yönetim birimine ihtiyaç duyulmaktadir.
Bu çerçevede, Devletin kamu ve özel tüm kurum ve kuruluslarinin endüstriyel, politik, ekonomik ve sosyal alanlarda kaçinilmaz olarak etkilesim içinde oldugu hususu dikkate alinarak, ortak olarak kullandiklari altyapinin, Devletin ulusal ve ekonomik çikarlari için güvence altina alinmasi amaçlanmistir. Öngörülen ana esaslar çerçevesinde sorunun; ulusal güvenlik politikasindan sorumlu üst organin direktiflerine uygun olarak, gecikmeksizin çözümlenmesi için merkezi bir ulusal bilgi güvenligi yönetim yapisinin olusturulmasi ihtiyaci ortaya çikmistir. Bu baglamda, Hükümet seviyesinde ulusal güvenlik ihtiyaçlari dogrultusunda genel prensipleri vazeden bir üst organ; direktifleri ve yasalarda verilen görevleri uygulayacak ve ulusal bilgi güvenlik sistemini isletecek bir yönetim birimi teskili yoluna gidilmektedir. Taslak ile; ulusal güvenligi ilgilendiren bilgilerin korunmasi ve devletin bilgi güvenligi faaliyetlerinin gelistirilmesi, gerekli stratejilerin (politikalarin) üretilmesi ve belirlenmesi, kisa ve uzun dönemli planlarin hazirlanmasi, kriter ve standartlarin saptanmasi, ihracat ve ithalat izinlerinin ve sertifikalarin verilmesi, bilgi sistemlerinin teknolojiye uyumunun saglanmasi, uygulamanin takip ve denetimi, kamu ve özel kurum ve kuruluslari arasinda koordinasyonun saglanmasi amaçlarini gerçeklestirmek üzere olusturulan teskilatin görevlerine iliskin esas ve usuller ile bunlara ilave olarak, bu yasal düzenleme ile kamu ve özel bütün kurum ve kuruluslarda, bilgi güvenligini saglayacak gerekli yapilanmaya geçilmesi hususu düzenlenmektedir.

MADDE GEREKÇELERI


Madde 1- Madde ile, Kanunun düzenlenme amaci belirtilmektedir.
Madde 2 - Madde ile, Kanunun kapsami belirtilmektedir.
Madde 3 - Madde ile,Kanunda yer verilen deyimlerden ulusal bilgi güvenligi,
haberlesme güvenligi, fiziki güvenlik, personel güvenligi, teknik güvenlik,
TEMPEST, güvenlik ihlali, kripto, kriptoloji, kripto sistemleri, algoritma,
ulusal bilgi agi, üst kurul, kurum terimleri açiklanmaktadir.
Madde 4 -Madde ile Ulusal Bilgi Güvenligi Üst Kurullu ile Basbakanliga bagli
olarak Ulusal Bilgi Güvenligi Kurumu Baskanliginin kurulusu düzenlenmektedir.
Madde 5 - Madde ile, Ulusal Bilgi Güvenligi Üst Kurulunun asil üyelerinin
kimlerden olustugu, Üst Kurula baskanlik usulü, diger kamu ve özel kurum ve
kuruluslarin temsilcilerinin katilim durumu, oy verme ve karar yeter sayisi,
olagan toplantili tarihleri, gündem, olaganüstü toplantiya çagri usulü, sekreter
ya hizmetleri düzenlenmekte ve üst Kurulun çalisma usul ve esaslarinin daha
sonra çikarilacak Yönetmelikle düzenlenecegi belirtilmektedir.
Madde 6- Madde ile, Ulusal Bilgi Güvenligi Kurumu Baskanliginin alt birimlerini
olusturan daire baskanliklari ile uluslar arasi iliskiler ve hukuk müsavirligi,
ulusal bilgisayar güvenlik merkezi ve genel sekreterligin kurulusu düzenlenmekte
ve dairelerin alt birimlerinin kurulus sekillerinin ve görevlerinin çikarilacak
Yönetmelikle düzenlenecegi belirtilmektedir.
Madde 7-Madde ile, Ulusal Bilgi Güvenligi Üst Kurulunun görevleri düzenlenmekte
Madde 8- Madde ile, Ulusal Bilgi Güvenligi Üst Kurumu Baskanliginin görevleri
düzenlenmektedir.
Madde 9 - Madde ile ,Uluslararasi Iliskiler ve Hukuk Müsavirliginin görevleri
düzenlenmektedir.
Madde 10 -Madde ile , Ulusal Bilgisayar Güvenligi Merkezinin görevleri
düzenlenmektedir.   
Madde 11 -Madde ile , Genel Sekreterligin görevleri düzenlenmektedir.
Madde 12- Madde ile,Plan Program ve Koordinasyon Baskanliginin görevleri
düzenlenmektedir.
Madde 13-Madde ile , Bilgi Güvenligi Dairesi Baskanliginin görevleri
düzenlenmektedir.  
Madde 14- Madde ile , Kriptoloji Dairesi Baskanliginin görevleri
düzenlenmektedir.
Madde 15- Madde ile Bilgi Destek Dairesi Baskanliginin görevleri
düzenlenmektedir.
Madde 16 -Madde ile, Denetleme ve Degerlendirme Dairesi Baskanliginin görevleri
düzenlenmektedir.
Madde 17- Madde ile, bilgi güvenliginde kullanilacak gizlilik dereceleri ile
hangi makam tarafindan ne sekilde verebileceginin Kurum tarafindan çikarilacak
bir Yönetmelikle düzenlenecegi belirtilmektedir.
Madde 18- Madde ile, ulusal bilgi güvenligi, tüm kamu ve özel kurum ve
kuruluslarda bir bütün olarak degerlendirildiginden, her kurum ve kurulusun
kendi bünyesinde gereken organizasyonu olusturmasi ve ulusal bilgi güvenligi
konusunda belirtilen önlemleri alinmasi için yükümlülük düzenlenmektedir.
	Belirtilen hükümlülüklerin yerine getirilmesinde özel kanunlara tabi kurum ve
kuruluslara iliskin hükümler sakli tutulmaktadir.
Madde 19-Madde ile, olusturulan teskilatin görevlerinin yerine getirilmesinde,
diger kurum ve kuruluslarinin ihtiyaç duyulan hizmetlerinden ve personelinden
yararlanma esaslari ile söz konusu personelin mali ve sosyal haklari saklidir.
Madde 20- Madde ile, olusturulan teskilatin kadrolari ve bu kadrolarda
görevlendirilecek personelin yasal dayanagi, sözlesmeli olarak çalistirilacak
personel, Emekli Sandigi ile ilgilendirilme ve özel uzmanlik gerektiren islerde
uzman personel çalistirabilmesi hususlari düzenlenmektedir.
Madde 21- Kurum Baskani, daire baskanlari ve birinci bashukuk müsavirleri
hakkinda istisnai memurluk statüsünün uygulanmasi ve personelin atama onay usulü
düzenlenmektedir.
Madde 22- Madde ile, olusturulan teskilatin yaptiracagi arastirma, etüt, program
ve proje islerinin sözlesmeyle yaptirabilmesi hususu ve ihaleyle ilgili esaslar
düzenlenmektedir.
Madde 23- Madde ile, Ulusal Bilgi Güvenligi Kurumu Baskanliginin gelirleri
düzenlenmektedir.
Madde 24- Ulusal Bilgi Güvenligi Kurumu Baskanliginin faaliyet alanina giren
konularda gerçek ve tüzel kisilere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesine
arastirma-gelistirme faaliyetleri için gerekli olan kaynagin elde edilmesine
yönelik olarak bir döner sermaye isletmesi kurulmasi ve bunun isletilmesi
esaslari düzenlenmektedir.
Madde 25- Ceza hükmü düzenlenmektedir ve kanunda belirtilen yükümlülükleri
yerine getirmeyenler hakkinda caydirici nitelikte hükümler
düzenlenmektedir.             
Madde 26- Yürürlük maddesidir.
Madde 27- Yürütme maddesidir.